Ochrana údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb. V znení neskorších predpisov a pod dohľadom Telekomunikačného úradu SR.

Osobné údaje sú dôverné.

Po ukončení obchodnej zmluvy nie je zmluvný text archivovaný. Uchovávame údaje z objednávky a informujeme Vás prostredníctvom e-mailu. Do svojich údajov môžete nahliadnuť po vyžiadaní. Pokiaľ je treba, obráťte sa na info@mossa.sk alebo nám napíšte svoje požiadavky poštou.

Vaše osobné údaje sú pre riadne spracovanie Vašej objednávky a zasielanie potrebných informácií nevyhnutné, preto ich ukladáme a používame. Uschovávanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými predpismi o spracovaní dát. Vaše údaje použijeme k vyriešeniu Vašej objednávky. Všetky údaje našich zákazníkov podliehajú príslušným predpisom a sú u nás bezpečne spracované a uložené. V prípade odosielania tovaru poskytujeme nevyhnutné osobné údaje tretej strane (prepravná spoločnosť).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Vždy máte právo na bezplatnú informáciu, kontrolu správnosti, úpravu či vymazanie Vašich uložených údajov. Pokiaľ je treba, obráťte sa na info@mossa.sk alebo nám napíšte svoje požiadavky poštou.

COOKIES

Pre návštevníkov našich stránok používame Cookies, aby boli atraktívnejšie a pútali pozornosť. Využívame k tomu funkcie, ktoré vyžadujú povolenie. Die o malé textové údaje, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači. Naše Cookies sú obvykle po vypnutí prehliadača z Vášho počítača zmazané. Iné zostávajú vo Vašom počítači uložené, napr. Kalkulačka, ktorá je pri ďalšom prehliadaní našich stránok rozpoznaná. K našim stránkam prináležia tieto: Session a Server-Cookies, APID Cookies, náš partner: Zanox, Affiliwelt, Bellboon a rôzne vyhľadávacie a cenové nástroje. Vždy máte možnosť nastavenia prehliadača upraviť tak, aby rozpoznal, kedy Cookie obdrží a potom sa môže rozhodnúť, či s prijatím súhlasíte a či nie. Tiež máte možnosť Cookie kedykoľvek zo svojho prehliadača odstrániť.